เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

0
1708

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เทคเอ็นซี จำกัด