ภาพบรรยากาศวันสุดท้าย ของงาน intermach 2022
ยังมีเวลาเลือกชม สินค้า ในราคาพิเศษสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ ในอุตสาหกรรมยุค 4.0
ที่บูท tech nc Z32 Hall 101
18-21 may 10.00-18.00น