บริษัท เทค เอ็นซี จำกัด
TECH NC CO.,LTD.
46/260 ซอยนวมินทร 74 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
46/260 Soi Navamin 74, Navamin Rd., Klongkum, Bungkum, Bangkok 10230
TEL:(662) 947-9801-3      FAX:(662) 947-9804
E-mail: machine@tech-nc.com

  ชื่อของคุณ (ต้องการ) / Name (Required)

  อีเมล์ของคุณ (ต้องการ) / E-Mail (Required)

  เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ) / Telephone Number (Required)

  บริษัท / Company

  หัวข้อ / subject

  ข้อความของคุณ / Message